BURSLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ

FKG Vakfı Bursları başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmekte olup, karşılıksız ve öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

Her yıl Öğrenci Yerleştirme Sınavında üstün başarı gösteren öğrencilere sağlanan “Üniversiteye Giriş Bursu” dışında yine Öğrenci Yerleştirme Sınavında üstün başarı gösteren ve FKG Vakfı tarafından belirlenen Tıp Fakültekeri öğrencilerine de burs sağlanmaktadır. Burslar, Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince öğrencinin banka hesabına havale edilir.

Kuruluş yılı 1974’ten bugüne kadar 1.000’in üzerinde öğrenci FKG Vakfı’nın sağladığı burslardan yararlanmıştır. Her yıl 30 yeni öğrenciye burs imkanı sağlanırken eski bursiyerlerin bursları ile birlikte bu sayı yaklaşık olarak 100'ü bulmaktadır.FKG Vakfı Bursları üniversiteye yeni giren öğrencilere belirlenen taban puanları doğrultusunda verilmektedir.

Üniversiteye Giriş Başarı Bursu

Öğrenci Yerleştirme Sınavında FKG Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak yine FKG Vakfı tarafından burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir.

Bursun Devamı

Öğrenimine başarıyla devam eden öğrencilerin bursları kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresince devam eder. Hazırlık sınıfında azami bir ders yılı için burs ödenir. Bursiyerlerin başarı ve disiplin durumları her yıl öğretim kurumundan bilgi alınarak takip edilir. Burs kontenjanı tahsis edilen üniversiteler dışında kalan kurumlarda öğrenim görenler ise okullarından alacakları başarı ve not belgelerini doğrudan FKG Vakfına göndermek zorundadırlar. Başarısız olanlar, disiplin cezası alanlar, okul ile ilişkisi bitenler veya başka bir kurumdan burs aldığı belirlenen öğrencilerin bursları kesilir.

Diğer Burslar

Ayrıca, şartlı bağışçılar tarafından belirlenen okullardaki ortaöğrenim ve üniversite öğrencilerine de burs sağlanmaktadır. Bu öğrenciler, genellikle FKG ailesinin adını taşıyan okullarda üstün başarı gösteren, şartlı bağışçının belirlediği koşulları taşıyanlar arasından söz konusu okulların Burs Komiteleri tarafından seçilir.